انتقال دامنه

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *

انتقال یک عدد دامنه

EPP کدی برای دامنه مورد نظر شما است. شما توسط این کد می توانید دامنه خود را در صورت نیاز به مرکز های ثبت دامنه دیگر انتقال دهید.

* Not required for local domain names (.co.za,web.za,net.za,org.za)

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains